کمترین: 
9880
بیشترین: 
10530
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10528
زمان: 
6/19 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 19 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 شهریور 1397 , 10528 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":9880},{"date":"1397/06/19 10:30","price":9890},{"date":"1397/06/19 10:50","price":9887},{"date":"1397/06/19 11:00","price":9884},{"date":"1397/06/19 11:10","price":9959},{"date":"1397/06/19 11:20","price":10042},{"date":"1397/06/19 11:50","price":10070},{"date":"1397/06/19 12:40","price":10042},{"date":"1397/06/19 12:50","price":10011},{"date":"1397/06/19 13:10","price":10069},{"date":"1397/06/19 13:21","price":10184},{"date":"1397/06/19 13:50","price":10182},{"date":"1397/06/19 14:20","price":10176},{"date":"1397/06/19 14:30","price":10191},{"date":"1397/06/19 14:40","price":10271},{"date":"1397/06/19 15:00","price":10063},{"date":"1397/06/19 15:20","price":10159},{"date":"1397/06/19 15:30","price":10102},{"date":"1397/06/19 15:50","price":10119},{"date":"1397/06/19 16:10","price":10245},{"date":"1397/06/19 16:30","price":10321},{"date":"1397/06/19 16:50","price":10415},{"date":"1397/06/19 17:00","price":10426},{"date":"1397/06/19 17:10","price":10406},{"date":"1397/06/19 17:20","price":10410},{"date":"1397/06/19 17:30","price":10388},{"date":"1397/06/19 17:50","price":10344},{"date":"1397/06/19 18:00","price":10325},{"date":"1397/06/19 18:10","price":10411},{"date":"1397/06/19 18:20","price":10404},{"date":"1397/06/19 18:30","price":10416},{"date":"1397/06/19 18:50","price":10434},{"date":"1397/06/19 19:00","price":10426},{"date":"1397/06/19 19:10","price":10460},{"date":"1397/06/19 19:20","price":10516},{"date":"1397/06/19 19:30","price":10521},{"date":"1397/06/19 19:50","price":10451},{"date":"1397/06/19 20:00","price":10478},{"date":"1397/06/19 20:10","price":10462},{"date":"1397/06/19 20:20","price":10449},{"date":"1397/06/19 20:30","price":10464},{"date":"1397/06/19 20:50","price":10529},{"date":"1397/06/19 21:00","price":10530},{"date":"1397/06/19 21:20","price":10528}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398