پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
16779
بیشترین: 
18059
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18056
زمان: 
6/19 21:20
قیمت پوند امروز 19 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 19 شهریور 1397 , 18056 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":16779},{"date":"1397/06/19 10:30","price":16797},{"date":"1397/06/19 10:50","price":16786},{"date":"1397/06/19 11:00","price":16829},{"date":"1397/06/19 11:10","price":16904},{"date":"1397/06/19 11:20","price":17055},{"date":"1397/06/19 11:50","price":17112},{"date":"1397/06/19 12:40","price":17078},{"date":"1397/06/19 12:50","price":17061},{"date":"1397/06/19 13:10","price":17166},{"date":"1397/06/19 13:21","price":17353},{"date":"1397/06/19 13:50","price":17359},{"date":"1397/06/19 14:20","price":17347},{"date":"1397/06/19 14:30","price":17379},{"date":"1397/06/19 14:40","price":17512},{"date":"1397/06/19 15:00","price":17156},{"date":"1397/06/19 15:20","price":17317},{"date":"1397/06/19 15:30","price":17231},{"date":"1397/06/19 15:50","price":17255},{"date":"1397/06/19 16:10","price":17464},{"date":"1397/06/19 16:30","price":17591},{"date":"1397/06/19 16:50","price":17768},{"date":"1397/06/19 17:00","price":17811},{"date":"1397/06/19 17:10","price":17756},{"date":"1397/06/19 17:20","price":17751},{"date":"1397/06/19 17:30","price":17728},{"date":"1397/06/19 17:50","price":17751},{"date":"1397/06/19 18:00","price":17721},{"date":"1397/06/19 18:10","price":17870},{"date":"1397/06/19 18:20","price":17825},{"date":"1397/06/19 18:30","price":17833},{"date":"1397/06/19 18:50","price":17871},{"date":"1397/06/19 19:00","price":17881},{"date":"1397/06/19 19:10","price":17919},{"date":"1397/06/19 19:20","price":18018},{"date":"1397/06/19 19:30","price":18043},{"date":"1397/06/19 19:50","price":17923},{"date":"1397/06/19 20:00","price":17970},{"date":"1397/06/19 20:10","price":17943},{"date":"1397/06/19 20:20","price":17919},{"date":"1397/06/19 20:30","price":17945},{"date":"1397/06/19 20:50","price":18057},{"date":"1397/06/19 21:00","price":18059},{"date":"1397/06/19 21:20","price":18056}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398