پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
15004
بیشترین: 
16098
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16096
زمان: 
6/19 21:20
قیمت یورو امروز 19 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 19 شهریور 1397 , 16096 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":15004},{"date":"1397/06/19 10:30","price":15016},{"date":"1397/06/19 10:50","price":15012},{"date":"1397/06/19 11:00","price":15046},{"date":"1397/06/19 11:10","price":15113},{"date":"1397/06/19 11:20","price":15245},{"date":"1397/06/19 11:50","price":15294},{"date":"1397/06/19 12:40","price":15315},{"date":"1397/06/19 12:50","price":15257},{"date":"1397/06/19 13:10","price":15346},{"date":"1397/06/19 13:21","price":15515},{"date":"1397/06/19 13:50","price":15518},{"date":"1397/06/19 14:20","price":15519},{"date":"1397/06/19 14:30","price":15545},{"date":"1397/06/19 14:40","price":15672},{"date":"1397/06/19 15:00","price":15355},{"date":"1397/06/19 15:20","price":15503},{"date":"1397/06/19 15:30","price":15427},{"date":"1397/06/19 15:50","price":15444},{"date":"1397/06/19 16:10","price":15633},{"date":"1397/06/19 16:30","price":15749},{"date":"1397/06/19 16:50","price":15892},{"date":"1397/06/19 17:00","price":15917},{"date":"1397/06/19 17:10","price":15879},{"date":"1397/06/19 17:20","price":15876},{"date":"1397/06/19 17:30","price":15856},{"date":"1397/06/19 17:50","price":15806},{"date":"1397/06/19 18:00","price":15769},{"date":"1397/06/19 18:10","price":15905},{"date":"1397/06/19 18:20","price":15880},{"date":"1397/06/19 18:30","price":15894},{"date":"1397/06/19 18:50","price":15929},{"date":"1397/06/19 19:00","price":15928},{"date":"1397/06/19 19:10","price":15967},{"date":"1397/06/19 19:20","price":16068},{"date":"1397/06/19 19:30","price":16084},{"date":"1397/06/19 19:50","price":15977},{"date":"1397/06/19 20:00","price":16019},{"date":"1397/06/19 20:10","price":15995},{"date":"1397/06/19 20:20","price":15974},{"date":"1397/06/19 20:30","price":15997},{"date":"1397/06/19 20:50","price":16097},{"date":"1397/06/19 21:00","price":16098},{"date":"1397/06/19 21:20","price":16096}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398