کمترین: 
12760
بیشترین: 
13700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13660
زمان: 
6/19 21:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 19 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 13660 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":12760},{"date":"1397/06/19 12:40","price":13070},{"date":"1397/06/19 12:50","price":13100},{"date":"1397/06/19 13:10","price":13150},{"date":"1397/06/19 13:21","price":13230},{"date":"1397/06/19 13:50","price":13350},{"date":"1397/06/19 14:20","price":13320},{"date":"1397/06/19 14:30","price":13350},{"date":"1397/06/19 14:40","price":13280},{"date":"1397/06/19 15:00","price":13300},{"date":"1397/06/19 15:30","price":13330},{"date":"1397/06/19 15:50","price":13300},{"date":"1397/06/19 16:10","price":13320},{"date":"1397/06/19 16:30","price":13300},{"date":"1397/06/19 17:10","price":13360},{"date":"1397/06/19 17:20","price":13420},{"date":"1397/06/19 17:50","price":13330},{"date":"1397/06/19 18:00","price":13380},{"date":"1397/06/19 18:10","price":13390},{"date":"1397/06/19 18:50","price":13400},{"date":"1397/06/19 19:00","price":13430},{"date":"1397/06/19 19:10","price":13450},{"date":"1397/06/19 19:20","price":13460},{"date":"1397/06/19 19:30","price":13650},{"date":"1397/06/19 19:50","price":13700},{"date":"1397/06/19 20:00","price":13620},{"date":"1397/06/19 20:10","price":13670},{"date":"1397/06/19 21:10","price":13660}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398