کمترین: 
2475.4
بیشترین: 
2475.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.4
زمان: 
6/19 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 19 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 شهریور 1397 , 2475.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":2475.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398