کمترین: 
60.2
بیشترین: 
60.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.2
زمان: 
6/19 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 19 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 60.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":60.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399