کمترین: 
12785.2
بیشترین: 
12785.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12785.2
زمان: 
6/19 09:10
قیمت بات تایلند امروز 19 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 19 شهریور 1397 , 12785.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":12785.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398