کمترین: 
1011.8
بیشترین: 
1011.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1011.8
زمان: 
6/19 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 19 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 1011.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":1011.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399