کمترین: 
3042.8
بیشترین: 
3042.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3042.8
زمان: 
6/19 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 شهریور 1397 , 3042.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":3042.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398