کمترین: 
351.8
بیشترین: 
351.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.8
زمان: 
6/19 09:10
قیمت دینار عراق امروز 19 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 351.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":351.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398