کمترین: 
10922.9
بیشترین: 
10922.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10922.9
زمان: 
6/19 09:10
قیمت ریال عمان امروز 19 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 19 شهریور 1397 , 10922.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":10922.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398