کمترین: 
1120
بیشترین: 
1120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120
زمان: 
6/19 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 19 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 19 شهریور 1397 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399