کمترین: 
497.3
بیشترین: 
497.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
497.3
زمان: 
6/19 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 19 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 497.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":497.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399