کمترین: 
463.4
بیشترین: 
463.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
463.4
زمان: 
6/19 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 19 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 شهریور 1397 , 463.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":463.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398