کمترین: 
56.8
بیشترین: 
56.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.8
زمان: 
6/19 09:10
قیمت افغانی امروز 19 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 56.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":56.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398