کمترین: 
4330.8
بیشترین: 
4330.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4330.8
زمان: 
6/19 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 4330.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":4330.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398