کمترین: 
3186.2
بیشترین: 
3186.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3186.2
زمان: 
6/19 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 19 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 شهریور 1397 , 3186.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":3186.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399