کمترین: 
3784
بیشترین: 
3784
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3784
زمان: 
6/19 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 19 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 شهریور 1397 , 3784 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 09:10","price":3784}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398