کمترین: 
193.11
بیشترین: 
205.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
193.11
زمان: 
6/19 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 193.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 02:00","price":205.14},{"date":"1397/06/19 05:00","price":199.75},{"date":"1397/06/19 08:00","price":203.52},{"date":"1397/06/19 11:00","price":202.26},{"date":"1397/06/19 13:00","price":203.02},{"date":"1397/06/19 14:30","price":200.5},{"date":"1397/06/19 17:00","price":200.64},{"date":"1397/06/19 20:00","price":198.78},{"date":"1397/06/19 23:00","price":193.11}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399