کمترین: 
6245
بیشترین: 
6386.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6260
زمان: 
6/19 23:00
قیمت بیت کوین امروز 19 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 شهریور 1397 , 6260 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 02:00","price":6386.5},{"date":"1397/06/19 05:00","price":6245},{"date":"1397/06/19 08:00","price":6315.3},{"date":"1397/06/19 11:00","price":6297.4},{"date":"1397/06/19 13:00","price":6315.8},{"date":"1397/06/19 14:30","price":6278.4},{"date":"1397/06/19 15:00","price":6285.1},{"date":"1397/06/19 17:00","price":6305},{"date":"1397/06/19 20:00","price":6307},{"date":"1397/06/19 23:00","price":6260}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399