کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
6/19 00:00
قیمت dsعنوان امروز 19 شهریور 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 19 شهریور 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399