کمترین: 
677.25
بیشترین: 
677.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
677.25
زمان: 
6/18 13:08
قیمت گازوئیل امروز 18 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 677.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 13:08","price":677.25}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398