کمترین: 
23
بیشترین: 
25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25
زمان: 
6/18 21:00
قیمت لیر سوریه امروز 18 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 12:30","price":23},{"date":"1397/06/18 12:50","price":24},{"date":"1397/06/18 16:00","price":25},{"date":"1397/06/18 16:50","price":24},{"date":"1397/06/18 21:00","price":25}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398