کمترین: 
1023000
بیشترین: 
1053000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1043000
زمان: 
6/18 18:06
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 18 شهریور 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 1043000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 12:12","price":1053000},{"date":"1397/06/18 13:00","price":1033000},{"date":"1397/06/18 13:12","price":1023000},{"date":"1397/06/18 14:24","price":1053000},{"date":"1397/06/18 18:06","price":1043000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399