کمترین: 
1994000
بیشترین: 
2054000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1994000
زمان: 
6/18 18:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 18 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 1994000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 12:12","price":2044000},{"date":"1397/06/18 12:30","price":2054000},{"date":"1397/06/18 12:36","price":2034000},{"date":"1397/06/18 13:24","price":2024000},{"date":"1397/06/18 14:06","price":2044000},{"date":"1397/06/18 15:30","price":2034000},{"date":"1397/06/18 17:12","price":2004000},{"date":"1397/06/18 18:06","price":1994000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399