کمترین: 
3806000
بیشترین: 
3906000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3806000
زمان: 
6/18 18:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 18 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 18 شهریور 1397 , 3806000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 12:12","price":3906000},{"date":"1397/06/18 13:24","price":3856000},{"date":"1397/06/18 17:12","price":3906000},{"date":"1397/06/18 18:06","price":3806000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399