کمترین: 
1990000
بیشترین: 
2050000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1990000
زمان: 
6/18 18:06
قیمت نیم سکه امروز 18 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 1990000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 12:12","price":2040000},{"date":"1397/06/18 12:30","price":2050000},{"date":"1397/06/18 12:36","price":2030000},{"date":"1397/06/18 13:24","price":2020000},{"date":"1397/06/18 14:06","price":2040000},{"date":"1397/06/18 15:30","price":2030000},{"date":"1397/06/18 17:12","price":2000000},{"date":"1397/06/18 18:06","price":1990000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399