کمترین: 
3801000
بیشترین: 
3901000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3801000
زمان: 
6/18 18:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 18 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 3801000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 12:12","price":3901000},{"date":"1397/06/18 13:24","price":3851000},{"date":"1397/06/18 17:12","price":3901000},{"date":"1397/06/18 18:06","price":3801000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399