کمترین: 
25
بیشترین: 
26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
6/18 15:20
قیمت درام ارمنستان امروز 18 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 18 شهریور 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 12:00","price":25},{"date":"1397/06/18 13:30","price":26},{"date":"1397/06/18 14:10","price":25},{"date":"1397/06/18 14:20","price":26},{"date":"1397/06/18 15:00","price":25},{"date":"1397/06/18 15:20","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398