کمترین: 
169
بیشترین: 
180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
179
زمان: 
6/18 21:20
قیمت روپیه هند امروز 18 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 18 شهریور 1397 , 179 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 11:50","price":175},{"date":"1397/06/18 12:00","price":172},{"date":"1397/06/18 12:10","price":173},{"date":"1397/06/18 12:20","price":171},{"date":"1397/06/18 12:30","price":169},{"date":"1397/06/18 12:50","price":173},{"date":"1397/06/18 13:30","price":174},{"date":"1397/06/18 13:50","price":175},{"date":"1397/06/18 14:00","price":174},{"date":"1397/06/18 14:20","price":175},{"date":"1397/06/18 14:30","price":176},{"date":"1397/06/18 14:50","price":175},{"date":"1397/06/18 15:00","price":173},{"date":"1397/06/18 15:10","price":174},{"date":"1397/06/18 15:20","price":176},{"date":"1397/06/18 16:00","price":178},{"date":"1397/06/18 16:10","price":179},{"date":"1397/06/18 16:30","price":178},{"date":"1397/06/18 17:00","price":177},{"date":"1397/06/18 17:10","price":178},{"date":"1397/06/18 17:20","price":175},{"date":"1397/06/18 17:30","price":177},{"date":"1397/06/18 17:50","price":175},{"date":"1397/06/18 18:50","price":176},{"date":"1397/06/18 19:00","price":177},{"date":"1397/06/18 19:30","price":178},{"date":"1397/06/18 19:50","price":177},{"date":"1397/06/18 20:10","price":178},{"date":"1397/06/18 20:30","price":177},{"date":"1397/06/18 20:50","price":178},{"date":"1397/06/18 21:00","price":179},{"date":"1397/06/18 21:10","price":180},{"date":"1397/06/18 21:20","price":179}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399