کمترین: 
10
بیشترین: 
10.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10.6
زمان: 
6/18 21:00
قیمت دینار عراق امروز 18 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 10.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 11:50","price":10.4},{"date":"1397/06/18 12:00","price":10.2},{"date":"1397/06/18 12:30","price":10},{"date":"1397/06/18 12:50","price":10.3},{"date":"1397/06/18 13:20","price":10.2},{"date":"1397/06/18 13:30","price":10.3},{"date":"1397/06/18 13:50","price":10.4},{"date":"1397/06/18 14:00","price":10.3},{"date":"1397/06/18 14:20","price":10.4},{"date":"1397/06/18 14:50","price":10.3},{"date":"1397/06/18 15:20","price":10.4},{"date":"1397/06/18 16:00","price":10.5},{"date":"1397/06/18 16:10","price":10.6},{"date":"1397/06/18 16:50","price":10.5},{"date":"1397/06/18 17:20","price":10.4},{"date":"1397/06/18 17:30","price":10.5},{"date":"1397/06/18 17:50","price":10.3},{"date":"1397/06/18 18:00","price":10.4},{"date":"1397/06/18 18:20","price":10.3},{"date":"1397/06/18 18:50","price":10.4},{"date":"1397/06/18 19:00","price":10.5},{"date":"1397/06/18 21:00","price":10.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398