پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
329800
بیشترین: 
342800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
339600
زمان: 
6/18 20:05
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 18 شهریور 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 18 شهریور 1397 , 339600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 11:40","price":338000},{"date":"1397/06/18 11:45","price":337800},{"date":"1397/06/18 11:55","price":338000},{"date":"1397/06/18 12:05","price":336900},{"date":"1397/06/18 12:15","price":335100},{"date":"1397/06/18 12:20","price":333700},{"date":"1397/06/18 12:30","price":333000},{"date":"1397/06/18 12:40","price":330700},{"date":"1397/06/18 12:45","price":329800},{"date":"1397/06/18 12:55","price":331200},{"date":"1397/06/18 13:00","price":333000},{"date":"1397/06/18 13:10","price":332200},{"date":"1397/06/18 13:15","price":333000},{"date":"1397/06/18 13:20","price":332600},{"date":"1397/06/18 13:25","price":333000},{"date":"1397/06/18 13:40","price":334400},{"date":"1397/06/18 13:45","price":335300},{"date":"1397/06/18 13:50","price":334200},{"date":"1397/06/18 13:55","price":335300},{"date":"1397/06/18 14:00","price":336700},{"date":"1397/06/18 14:10","price":335300},{"date":"1397/06/18 14:15","price":335100},{"date":"1397/06/18 14:20","price":336000},{"date":"1397/06/18 14:25","price":337100},{"date":"1397/06/18 14:40","price":337700},{"date":"1397/06/18 14:45","price":338300},{"date":"1397/06/18 14:50","price":335800},{"date":"1397/06/18 14:55","price":336900},{"date":"1397/06/18 15:05","price":335500},{"date":"1397/06/18 15:10","price":335800},{"date":"1397/06/18 15:15","price":337100},{"date":"1397/06/18 15:20","price":336700},{"date":"1397/06/18 15:25","price":337100},{"date":"1397/06/18 15:30","price":337400},{"date":"1397/06/18 15:40","price":336600},{"date":"1397/06/18 15:45","price":337400},{"date":"1397/06/18 15:50","price":337600},{"date":"1397/06/18 15:55","price":338500},{"date":"1397/06/18 16:00","price":339600},{"date":"1397/06/18 16:10","price":340500},{"date":"1397/06/18 16:15","price":341900},{"date":"1397/06/18 16:20","price":342800},{"date":"1397/06/18 16:25","price":341900},{"date":"1397/06/18 16:30","price":339600},{"date":"1397/06/18 16:40","price":341700},{"date":"1397/06/18 16:45","price":341500},{"date":"1397/06/18 16:50","price":340700},{"date":"1397/06/18 16:55","price":340500},{"date":"1397/06/18 17:00","price":340300},{"date":"1397/06/18 17:05","price":339400},{"date":"1397/06/18 17:10","price":337600},{"date":"1397/06/18 17:15","price":337700},{"date":"1397/06/18 17:25","price":337100},{"date":"1397/06/18 17:30","price":337600},{"date":"1397/06/18 17:40","price":338300},{"date":"1397/06/18 17:45","price":337500},{"date":"1397/06/18 17:50","price":337400},{"date":"1397/06/18 17:55","price":337000},{"date":"1397/06/18 18:00","price":336700},{"date":"1397/06/18 18:05","price":336900},{"date":"1397/06/18 18:15","price":335500},{"date":"1397/06/18 18:20","price":335300},{"date":"1397/06/18 18:40","price":337400},{"date":"1397/06/18 18:45","price":338500},{"date":"1397/06/18 18:50","price":338900},{"date":"1397/06/18 19:00","price":338000},{"date":"1397/06/18 19:05","price":337800},{"date":"1397/06/18 19:10","price":338600},{"date":"1397/06/18 19:15","price":339600},{"date":"1397/06/18 19:20","price":340300},{"date":"1397/06/18 19:25","price":338900},{"date":"1397/06/18 19:30","price":338500},{"date":"1397/06/18 19:40","price":337800},{"date":"1397/06/18 19:50","price":338200},{"date":"1397/06/18 20:05","price":339600}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398