پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1448000
بیشترین: 
1505000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1491000
زمان: 
6/18 20:05
قیمت مثقال طلا امروز 18 شهریور 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 18 شهریور 1397 , 1491000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 11:40","price":1484000},{"date":"1397/06/18 11:45","price":1483000},{"date":"1397/06/18 11:55","price":1484000},{"date":"1397/06/18 12:05","price":1479000},{"date":"1397/06/18 12:15","price":1471000},{"date":"1397/06/18 12:20","price":1465000},{"date":"1397/06/18 12:30","price":1462000},{"date":"1397/06/18 12:40","price":1452000},{"date":"1397/06/18 12:45","price":1448000},{"date":"1397/06/18 12:55","price":1454000},{"date":"1397/06/18 13:00","price":1462000},{"date":"1397/06/18 13:10","price":1459000},{"date":"1397/06/18 13:15","price":1462000},{"date":"1397/06/18 13:20","price":1460000},{"date":"1397/06/18 13:25","price":1462000},{"date":"1397/06/18 13:40","price":1468000},{"date":"1397/06/18 13:45","price":1472000},{"date":"1397/06/18 13:50","price":1467000},{"date":"1397/06/18 13:55","price":1472000},{"date":"1397/06/18 14:00","price":1478000},{"date":"1397/06/18 14:10","price":1472000},{"date":"1397/06/18 14:15","price":1471000},{"date":"1397/06/18 14:20","price":1475000},{"date":"1397/06/18 14:25","price":1480000},{"date":"1397/06/18 14:40","price":1483000},{"date":"1397/06/18 14:45","price":1485000},{"date":"1397/06/18 14:50","price":1474000},{"date":"1397/06/18 14:55","price":1479000},{"date":"1397/06/18 15:05","price":1473000},{"date":"1397/06/18 15:10","price":1474000},{"date":"1397/06/18 15:15","price":1480000},{"date":"1397/06/18 15:20","price":1478000},{"date":"1397/06/18 15:25","price":1480000},{"date":"1397/06/18 15:30","price":1481000},{"date":"1397/06/18 15:40","price":1478000},{"date":"1397/06/18 15:45","price":1481000},{"date":"1397/06/18 15:50","price":1482000},{"date":"1397/06/18 15:55","price":1486000},{"date":"1397/06/18 16:00","price":1491000},{"date":"1397/06/18 16:10","price":1495000},{"date":"1397/06/18 16:15","price":1501000},{"date":"1397/06/18 16:20","price":1505000},{"date":"1397/06/18 16:25","price":1501000},{"date":"1397/06/18 16:30","price":1491000},{"date":"1397/06/18 16:40","price":1500000},{"date":"1397/06/18 16:45","price":1499000},{"date":"1397/06/18 16:50","price":1496000},{"date":"1397/06/18 16:55","price":1495000},{"date":"1397/06/18 17:00","price":1494000},{"date":"1397/06/18 17:05","price":1490000},{"date":"1397/06/18 17:10","price":1482000},{"date":"1397/06/18 17:15","price":1483000},{"date":"1397/06/18 17:25","price":1480000},{"date":"1397/06/18 17:30","price":1482000},{"date":"1397/06/18 17:40","price":1485000},{"date":"1397/06/18 17:45","price":1482000},{"date":"1397/06/18 17:50","price":1481000},{"date":"1397/06/18 17:55","price":1480000},{"date":"1397/06/18 18:00","price":1478000},{"date":"1397/06/18 18:05","price":1479000},{"date":"1397/06/18 18:15","price":1473000},{"date":"1397/06/18 18:20","price":1472000},{"date":"1397/06/18 18:40","price":1481000},{"date":"1397/06/18 18:45","price":1486000},{"date":"1397/06/18 18:50","price":1488000},{"date":"1397/06/18 19:00","price":1484000},{"date":"1397/06/18 19:05","price":1483000},{"date":"1397/06/18 19:10","price":1487000},{"date":"1397/06/18 19:15","price":1491000},{"date":"1397/06/18 19:20","price":1494000},{"date":"1397/06/18 19:25","price":1488000},{"date":"1397/06/18 19:30","price":1486000},{"date":"1397/06/18 19:40","price":1483000},{"date":"1397/06/18 19:50","price":1485000},{"date":"1397/06/18 20:05","price":1491000}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398