کمترین: 
98
بیشترین: 
104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
104
زمان: 
6/18 21:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 18 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 18 شهریور 1397 , 104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:50","price":102},{"date":"1397/06/18 11:10","price":103},{"date":"1397/06/18 11:30","price":102},{"date":"1397/06/18 11:50","price":101},{"date":"1397/06/18 12:00","price":100},{"date":"1397/06/18 12:20","price":99},{"date":"1397/06/18 12:30","price":98},{"date":"1397/06/18 12:50","price":100},{"date":"1397/06/18 13:50","price":101},{"date":"1397/06/18 14:00","price":100},{"date":"1397/06/18 14:20","price":101},{"date":"1397/06/18 14:30","price":102},{"date":"1397/06/18 14:50","price":101},{"date":"1397/06/18 15:00","price":100},{"date":"1397/06/18 15:10","price":101},{"date":"1397/06/18 15:20","price":102},{"date":"1397/06/18 16:00","price":103},{"date":"1397/06/18 16:10","price":104},{"date":"1397/06/18 16:20","price":103},{"date":"1397/06/18 17:20","price":101},{"date":"1397/06/18 17:30","price":102},{"date":"1397/06/18 17:50","price":101},{"date":"1397/06/18 19:00","price":102},{"date":"1397/06/18 19:20","price":103},{"date":"1397/06/18 19:50","price":102},{"date":"1397/06/18 20:10","price":103},{"date":"1397/06/18 21:10","price":104}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398