پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
32264
بیشترین: 
34232
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34232
زمان: 
6/18 21:10
قیمت دینار بحرین امروز 18 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 18 شهریور 1397 , 34232 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":33908},{"date":"1397/06/18 10:30","price":33784},{"date":"1397/06/18 10:50","price":33908},{"date":"1397/06/18 11:50","price":33358},{"date":"1397/06/18 12:00","price":32875},{"date":"1397/06/18 12:10","price":32757},{"date":"1397/06/18 12:30","price":32264},{"date":"1397/06/18 12:50","price":33065},{"date":"1397/06/18 13:00","price":32981},{"date":"1397/06/18 13:10","price":33044},{"date":"1397/06/18 13:20","price":32878},{"date":"1397/06/18 13:30","price":33152},{"date":"1397/06/18 13:50","price":33387},{"date":"1397/06/18 14:00","price":33084},{"date":"1397/06/18 14:10","price":33142},{"date":"1397/06/18 14:20","price":33387},{"date":"1397/06/18 14:30","price":33442},{"date":"1397/06/18 14:50","price":33329},{"date":"1397/06/18 15:00","price":32962},{"date":"1397/06/18 15:10","price":33173},{"date":"1397/06/18 15:20","price":33500},{"date":"1397/06/18 15:30","price":33539},{"date":"1397/06/18 15:50","price":33637},{"date":"1397/06/18 16:00","price":33990},{"date":"1397/06/18 16:10","price":34069},{"date":"1397/06/18 16:20","price":34211},{"date":"1397/06/18 16:30","price":34037},{"date":"1397/06/18 16:50","price":33916},{"date":"1397/06/18 17:00","price":33874},{"date":"1397/06/18 17:10","price":33887},{"date":"1397/06/18 17:20","price":33368},{"date":"1397/06/18 17:30","price":33653},{"date":"1397/06/18 17:50","price":33368},{"date":"1397/06/18 18:00","price":33418},{"date":"1397/06/18 18:20","price":33368},{"date":"1397/06/18 18:30","price":33286},{"date":"1397/06/18 18:50","price":33539},{"date":"1397/06/18 19:00","price":33745},{"date":"1397/06/18 19:10","price":33703},{"date":"1397/06/18 19:20","price":33866},{"date":"1397/06/18 19:30","price":33908},{"date":"1397/06/18 19:50","price":33703},{"date":"1397/06/18 20:00","price":33745},{"date":"1397/06/18 20:10","price":33908},{"date":"1397/06/18 20:30","price":33866},{"date":"1397/06/18 20:50","price":33990},{"date":"1397/06/18 21:00","price":34069},{"date":"1397/06/18 21:10","price":34232}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398