پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3268
بیشترین: 
3468
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3468
زمان: 
6/18 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 18 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 شهریور 1397 , 3468 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":3422},{"date":"1397/06/18 10:30","price":3435},{"date":"1397/06/18 10:50","price":3422},{"date":"1397/06/18 11:00","price":3435},{"date":"1397/06/18 11:20","price":3422},{"date":"1397/06/18 11:30","price":3435},{"date":"1397/06/18 11:50","price":3379},{"date":"1397/06/18 12:00","price":3330},{"date":"1397/06/18 12:10","price":3318},{"date":"1397/06/18 12:20","price":3302},{"date":"1397/06/18 12:30","price":3268},{"date":"1397/06/18 12:50","price":3349},{"date":"1397/06/18 13:00","price":3328},{"date":"1397/06/18 13:10","price":3347},{"date":"1397/06/18 13:20","price":3334},{"date":"1397/06/18 13:30","price":3371},{"date":"1397/06/18 13:50","price":3382},{"date":"1397/06/18 14:00","price":3365},{"date":"1397/06/18 14:10","price":3357},{"date":"1397/06/18 14:20","price":3382},{"date":"1397/06/18 14:30","price":3400},{"date":"1397/06/18 14:50","price":3368},{"date":"1397/06/18 15:00","price":3339},{"date":"1397/06/18 15:10","price":3352},{"date":"1397/06/18 15:20","price":3393},{"date":"1397/06/18 15:30","price":3397},{"date":"1397/06/18 15:50","price":3399},{"date":"1397/06/18 16:00","price":3443},{"date":"1397/06/18 16:10","price":3459},{"date":"1397/06/18 16:20","price":3465},{"date":"1397/06/18 16:30","price":3448},{"date":"1397/06/18 16:50","price":3436},{"date":"1397/06/18 17:00","price":3431},{"date":"1397/06/18 17:10","price":3433},{"date":"1397/06/18 17:20","price":3367},{"date":"1397/06/18 17:30","price":3409},{"date":"1397/06/18 17:50","price":3384},{"date":"1397/06/18 18:00","price":3377},{"date":"1397/06/18 18:20","price":3380},{"date":"1397/06/18 18:30","price":3364},{"date":"1397/06/18 18:50","price":3397},{"date":"1397/06/18 19:00","price":3418},{"date":"1397/06/18 19:20","price":3430},{"date":"1397/06/18 19:30","price":3435},{"date":"1397/06/18 19:50","price":3414},{"date":"1397/06/18 20:00","price":3410},{"date":"1397/06/18 20:10","price":3426},{"date":"1397/06/18 20:20","price":3435},{"date":"1397/06/18 20:30","price":3430},{"date":"1397/06/18 20:50","price":3443},{"date":"1397/06/18 21:00","price":3451},{"date":"1397/06/18 21:10","price":3468}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398