پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
40451
بیشترین: 
42977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42977
زمان: 
6/18 21:10
قیمت دینار کویت امروز 18 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 42977 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":42672},{"date":"1397/06/18 10:30","price":42516},{"date":"1397/06/18 10:50","price":42672},{"date":"1397/06/18 11:30","price":42516},{"date":"1397/06/18 11:50","price":41979},{"date":"1397/06/18 12:00","price":41372},{"date":"1397/06/18 12:10","price":41223},{"date":"1397/06/18 12:30","price":40451},{"date":"1397/06/18 12:50","price":41611},{"date":"1397/06/18 13:00","price":41505},{"date":"1397/06/18 13:10","price":41585},{"date":"1397/06/18 13:20","price":41419},{"date":"1397/06/18 13:30","price":41876},{"date":"1397/06/18 13:50","price":41860},{"date":"1397/06/18 14:00","price":41787},{"date":"1397/06/18 14:10","price":41551},{"date":"1397/06/18 14:20","price":41860},{"date":"1397/06/18 14:30","price":42241},{"date":"1397/06/18 14:50","price":41840},{"date":"1397/06/18 15:00","price":41585},{"date":"1397/06/18 15:10","price":41747},{"date":"1397/06/18 15:20","price":42158},{"date":"1397/06/18 15:30","price":42208},{"date":"1397/06/18 15:50","price":42231},{"date":"1397/06/18 16:00","price":42672},{"date":"1397/06/18 16:10","price":42977},{"date":"1397/06/18 16:20","price":42951},{"date":"1397/06/18 16:30","price":42732},{"date":"1397/06/18 16:50","price":42579},{"date":"1397/06/18 17:00","price":42629},{"date":"1397/06/18 17:10","price":42645},{"date":"1397/06/18 17:20","price":41992},{"date":"1397/06/18 17:30","price":42350},{"date":"1397/06/18 17:50","price":41890},{"date":"1397/06/18 18:00","price":41953},{"date":"1397/06/18 18:10","price":42055},{"date":"1397/06/18 18:20","price":41890},{"date":"1397/06/18 18:50","price":42208},{"date":"1397/06/18 19:00","price":42466},{"date":"1397/06/18 19:10","price":42311},{"date":"1397/06/18 19:20","price":42619},{"date":"1397/06/18 19:30","price":42569},{"date":"1397/06/18 19:50","price":42413},{"date":"1397/06/18 20:00","price":42364},{"date":"1397/06/18 20:10","price":42569},{"date":"1397/06/18 20:30","price":42619},{"date":"1397/06/18 20:50","price":42775},{"date":"1397/06/18 21:10","price":42977}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398