پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12641
بیشترین: 
13412
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13412
زمان: 
6/18 21:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 13412 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":13285},{"date":"1397/06/18 10:30","price":13236},{"date":"1397/06/18 10:50","price":13285},{"date":"1397/06/18 11:50","price":13069},{"date":"1397/06/18 12:00","price":12880},{"date":"1397/06/18 12:20","price":12834},{"date":"1397/06/18 12:30","price":12641},{"date":"1397/06/18 12:50","price":12955},{"date":"1397/06/18 13:00","price":12922},{"date":"1397/06/18 13:10","price":12946},{"date":"1397/06/18 13:20","price":12833},{"date":"1397/06/18 13:30","price":13037},{"date":"1397/06/18 13:50","price":13032},{"date":"1397/06/18 14:00","price":13009},{"date":"1397/06/18 14:10","price":12936},{"date":"1397/06/18 14:20","price":13032},{"date":"1397/06/18 14:30","price":13151},{"date":"1397/06/18 14:50","price":13026},{"date":"1397/06/18 15:00","price":12946},{"date":"1397/06/18 15:10","price":12997},{"date":"1397/06/18 15:20","price":13093},{"date":"1397/06/18 15:30","price":13140},{"date":"1397/06/18 15:50","price":13148},{"date":"1397/06/18 16:00","price":13285},{"date":"1397/06/18 16:10","price":13380},{"date":"1397/06/18 16:20","price":13372},{"date":"1397/06/18 16:30","price":13336},{"date":"1397/06/18 16:50","price":13288},{"date":"1397/06/18 17:00","price":13272},{"date":"1397/06/18 17:10","price":13277},{"date":"1397/06/18 17:20","price":13073},{"date":"1397/06/18 17:30","price":13185},{"date":"1397/06/18 17:50","price":13073},{"date":"1397/06/18 18:00","price":13093},{"date":"1397/06/18 18:10","price":13061},{"date":"1397/06/18 18:20","price":13041},{"date":"1397/06/18 18:30","price":13009},{"date":"1397/06/18 18:50","price":13108},{"date":"1397/06/18 19:00","price":13221},{"date":"1397/06/18 19:10","price":13204},{"date":"1397/06/18 19:20","price":13236},{"date":"1397/06/18 19:30","price":13285},{"date":"1397/06/18 19:50","price":13204},{"date":"1397/06/18 20:00","price":13221},{"date":"1397/06/18 20:10","price":13285},{"date":"1397/06/18 20:20","price":13253},{"date":"1397/06/18 20:30","price":13268},{"date":"1397/06/18 20:50","price":13285},{"date":"1397/06/18 21:00","price":13317},{"date":"1397/06/18 21:10","price":13412}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398