پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10993
بیشترین: 
11679
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11679
زمان: 
6/18 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 18 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 شهریور 1397 , 11679 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":11596},{"date":"1397/06/18 10:30","price":11554},{"date":"1397/06/18 10:50","price":11596},{"date":"1397/06/18 11:20","price":11554},{"date":"1397/06/18 11:50","price":11408},{"date":"1397/06/18 12:00","price":11203},{"date":"1397/06/18 12:30","price":10993},{"date":"1397/06/18 12:50","price":11308},{"date":"1397/06/18 13:00","price":11279},{"date":"1397/06/18 13:10","price":11301},{"date":"1397/06/18 13:20","price":11256},{"date":"1397/06/18 13:30","price":11380},{"date":"1397/06/18 13:50","price":11418},{"date":"1397/06/18 14:00","price":11356},{"date":"1397/06/18 14:10","price":11334},{"date":"1397/06/18 14:20","price":11376},{"date":"1397/06/18 14:30","price":11479},{"date":"1397/06/18 14:50","price":11370},{"date":"1397/06/18 15:00","price":11301},{"date":"1397/06/18 15:10","price":11345},{"date":"1397/06/18 15:20","price":11457},{"date":"1397/06/18 15:30","price":11470},{"date":"1397/06/18 15:50","price":11476},{"date":"1397/06/18 16:00","price":11596},{"date":"1397/06/18 16:10","price":11679},{"date":"1397/06/18 16:20","price":11672},{"date":"1397/06/18 16:30","price":11612},{"date":"1397/06/18 16:50","price":11571},{"date":"1397/06/18 17:00","price":11558},{"date":"1397/06/18 17:10","price":11589},{"date":"1397/06/18 17:20","price":11412},{"date":"1397/06/18 17:30","price":11509},{"date":"1397/06/18 17:50","price":11384},{"date":"1397/06/18 18:00","price":11401},{"date":"1397/06/18 18:20","price":11384},{"date":"1397/06/18 18:50","price":11442},{"date":"1397/06/18 19:00","price":11512},{"date":"1397/06/18 19:10","price":11526},{"date":"1397/06/18 19:20","price":11554},{"date":"1397/06/18 19:30","price":11596},{"date":"1397/06/18 19:50","price":11526},{"date":"1397/06/18 20:00","price":11512},{"date":"1397/06/18 20:10","price":11568},{"date":"1397/06/18 20:30","price":11582},{"date":"1397/06/18 20:50","price":11624},{"date":"1397/06/18 21:10","price":11679}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398