پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
15819
بیشترین: 
16784
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16784
زمان: 
6/18 21:10
قیمت پوند امروز 18 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 18 شهریور 1397 , 16784 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":16625},{"date":"1397/06/18 11:00","price":16564},{"date":"1397/06/18 11:10","price":16625},{"date":"1397/06/18 11:50","price":16355},{"date":"1397/06/18 12:00","price":16119},{"date":"1397/06/18 12:20","price":16001},{"date":"1397/06/18 12:30","price":15819},{"date":"1397/06/18 12:50","price":16150},{"date":"1397/06/18 13:00","price":16110},{"date":"1397/06/18 13:10","price":16201},{"date":"1397/06/18 13:20","price":16137},{"date":"1397/06/18 13:30","price":16254},{"date":"1397/06/18 13:50","price":16369},{"date":"1397/06/18 14:00","price":16221},{"date":"1397/06/18 14:10","price":16249},{"date":"1397/06/18 14:20","price":16369},{"date":"1397/06/18 14:30","price":16396},{"date":"1397/06/18 14:50","price":16341},{"date":"1397/06/18 15:00","price":16201},{"date":"1397/06/18 15:10","price":16225},{"date":"1397/06/18 15:20","price":16425},{"date":"1397/06/18 15:30","price":16404},{"date":"1397/06/18 15:50","price":16492},{"date":"1397/06/18 16:00","price":16665},{"date":"1397/06/18 16:10","price":16704},{"date":"1397/06/18 16:20","price":16774},{"date":"1397/06/18 16:30","price":16688},{"date":"1397/06/18 16:50","price":16629},{"date":"1397/06/18 17:00","price":16569},{"date":"1397/06/18 17:10","price":16575},{"date":"1397/06/18 17:20","price":16360},{"date":"1397/06/18 17:30","price":16460},{"date":"1397/06/18 17:50","price":16360},{"date":"1397/06/18 18:00","price":16385},{"date":"1397/06/18 18:20","price":16360},{"date":"1397/06/18 18:30","price":16280},{"date":"1397/06/18 18:50","price":16444},{"date":"1397/06/18 19:00","price":16545},{"date":"1397/06/18 19:10","price":16524},{"date":"1397/06/18 19:20","price":16604},{"date":"1397/06/18 19:30","price":16625},{"date":"1397/06/18 19:50","price":16484},{"date":"1397/06/18 20:00","price":16545},{"date":"1397/06/18 20:10","price":16625},{"date":"1397/06/18 20:30","price":16604},{"date":"1397/06/18 20:50","price":16665},{"date":"1397/06/18 21:00","price":16704},{"date":"1397/06/18 21:10","price":16784}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398