پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1518700
بیشترین: 
1623900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1623000
زمان: 
6/18 21:05
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 18 شهریور 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 1623000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 04:20","price":1601800},{"date":"1397/06/18 04:25","price":1607600},{"date":"1397/06/18 05:55","price":1601800},{"date":"1397/06/18 06:00","price":1607600},{"date":"1397/06/18 11:40","price":1581500},{"date":"1397/06/18 11:50","price":1558700},{"date":"1397/06/18 12:10","price":1553100},{"date":"1397/06/18 12:15","price":1549200},{"date":"1397/06/18 12:20","price":1539700},{"date":"1397/06/18 12:25","price":1529700},{"date":"1397/06/18 12:40","price":1518700},{"date":"1397/06/18 12:45","price":1567700},{"date":"1397/06/18 12:55","price":1563700},{"date":"1397/06/18 13:00","price":1560800},{"date":"1397/06/18 13:05","price":1566700},{"date":"1397/06/18 13:10","price":1560800},{"date":"1397/06/18 13:15","price":1562700},{"date":"1397/06/18 13:20","price":1566300},{"date":"1397/06/18 13:25","price":1578400},{"date":"1397/06/18 13:30","price":1571500},{"date":"1397/06/18 13:40","price":1575200},{"date":"1397/06/18 13:45","price":1580900},{"date":"1397/06/18 13:50","price":1577000},{"date":"1397/06/18 14:00","price":1573200},{"date":"1397/06/18 14:05","price":1567400},{"date":"1397/06/18 14:15","price":1584800},{"date":"1397/06/18 14:20","price":1579800},{"date":"1397/06/18 14:25","price":1591400},{"date":"1397/06/18 14:30","price":1596400},{"date":"1397/06/18 14:40","price":1577000},{"date":"1397/06/18 14:45","price":1580200},{"date":"1397/06/18 14:50","price":1570500},{"date":"1397/06/18 14:55","price":1568500},{"date":"1397/06/18 15:00","price":1566700},{"date":"1397/06/18 15:05","price":1574800},{"date":"1397/06/18 15:10","price":1580500},{"date":"1397/06/18 15:15","price":1588300},{"date":"1397/06/18 15:20","price":1592200},{"date":"1397/06/18 15:25","price":1587500},{"date":"1397/06/18 15:30","price":1584400},{"date":"1397/06/18 15:40","price":1586300},{"date":"1397/06/18 15:45","price":1594800},{"date":"1397/06/18 15:50","price":1597200},{"date":"1397/06/18 15:55","price":1611500},{"date":"1397/06/18 16:00","price":1615300},{"date":"1397/06/18 16:05","price":1617300},{"date":"1397/06/18 16:10","price":1623000},{"date":"1397/06/18 16:15","price":1623900},{"date":"1397/06/18 16:20","price":1617000},{"date":"1397/06/18 16:25","price":1611800},{"date":"1397/06/18 16:30","price":1609900},{"date":"1397/06/18 16:40","price":1613800},{"date":"1397/06/18 16:45","price":1608000},{"date":"1397/06/18 16:50","price":1609900},{"date":"1397/06/18 16:55","price":1606000},{"date":"1397/06/18 17:00","price":1600300},{"date":"1397/06/18 17:05","price":1606600},{"date":"1397/06/18 17:10","price":1598900},{"date":"1397/06/18 17:15","price":1579700},{"date":"1397/06/18 17:20","price":1582000},{"date":"1397/06/18 17:25","price":1597500},{"date":"1397/06/18 17:30","price":1591700},{"date":"1397/06/18 17:40","price":1595500},{"date":"1397/06/18 17:45","price":1580200},{"date":"1397/06/18 17:55","price":1584400},{"date":"1397/06/18 18:00","price":1588300},{"date":"1397/06/18 18:05","price":1584400},{"date":"1397/06/18 18:15","price":1576300},{"date":"1397/06/18 18:20","price":1572400},{"date":"1397/06/18 18:40","price":1584400},{"date":"1397/06/18 18:45","price":1590200},{"date":"1397/06/18 18:50","price":1599900},{"date":"1397/06/18 19:00","price":1594000},{"date":"1397/06/18 19:05","price":1599900},{"date":"1397/06/18 19:10","price":1601800},{"date":"1397/06/18 19:15","price":1605600},{"date":"1397/06/18 19:20","price":1603800},{"date":"1397/06/18 19:25","price":1607600},{"date":"1397/06/18 19:30","price":1603800},{"date":"1397/06/18 19:40","price":1596000},{"date":"1397/06/18 19:45","price":1597900},{"date":"1397/06/18 19:55","price":1601800},{"date":"1397/06/18 20:00","price":1607600},{"date":"1397/06/18 20:10","price":1609500},{"date":"1397/06/18 20:15","price":1607600},{"date":"1397/06/18 20:30","price":1611500},{"date":"1397/06/18 20:40","price":1613400},{"date":"1397/06/18 20:45","price":1611500},{"date":"1397/06/18 20:50","price":1615300},{"date":"1397/06/18 21:00","price":1619100},{"date":"1397/06/18 21:05","price":1623000}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398