کمترین: 
193
بیشترین: 
206.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201.88
زمان: 
6/18 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 201.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 02:00","price":198.03},{"date":"1397/06/18 05:00","price":202.05},{"date":"1397/06/18 08:00","price":193},{"date":"1397/06/18 11:00","price":194.67},{"date":"1397/06/18 14:00","price":195.71},{"date":"1397/06/18 17:00","price":206},{"date":"1397/06/18 20:00","price":206.33},{"date":"1397/06/18 23:00","price":201.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398