کمترین: 
6156.1
بیشترین: 
6394.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6389.6
زمان: 
6/18 23:00
قیمت بیت کوین امروز 18 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 شهریور 1397 , 6389.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 02:00","price":6180.9},{"date":"1397/06/18 05:00","price":6187.2},{"date":"1397/06/18 08:00","price":6156.1},{"date":"1397/06/18 11:00","price":6190.6},{"date":"1397/06/18 14:00","price":6194.6},{"date":"1397/06/18 17:00","price":6377.1},{"date":"1397/06/18 20:00","price":6394.6},{"date":"1397/06/18 23:00","price":6389.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398