کمترین: 
26
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
6/17 18:50
قیمت درام ارمنستان امروز 17 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 17:50","price":26},{"date":"1397/06/17 18:00","price":27},{"date":"1397/06/17 18:10","price":26},{"date":"1397/06/17 18:30","price":27},{"date":"1397/06/17 18:50","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398