کمترین: 
2064000
بیشترین: 
2164000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2064000
زمان: 
6/17 19:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 17 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 2064000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 12:18","price":2164000},{"date":"1397/06/17 12:36","price":2134000},{"date":"1397/06/17 14:00","price":2094000},{"date":"1397/06/17 17:06","price":2084000},{"date":"1397/06/17 19:36","price":2064000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399