کمترین: 
4006000
بیشترین: 
4106000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4006000
زمان: 
6/17 18:12
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 17 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 17 شهریور 1397 , 4006000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 12:18","price":4106000},{"date":"1397/06/17 13:48","price":4086000},{"date":"1397/06/17 14:42","price":4056000},{"date":"1397/06/17 17:06","price":4016000},{"date":"1397/06/17 18:12","price":4006000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399