کمترین: 
2060000
بیشترین: 
2160000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2060000
زمان: 
6/17 19:36
قیمت نیم سکه امروز 17 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 2060000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 12:18","price":2160000},{"date":"1397/06/17 12:36","price":2130000},{"date":"1397/06/17 14:00","price":2090000},{"date":"1397/06/17 17:06","price":2080000},{"date":"1397/06/17 19:36","price":2060000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398