کمترین: 
4001000
بیشترین: 
4101000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4001000
زمان: 
6/17 18:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 17 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 4001000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 12:18","price":4101000},{"date":"1397/06/17 13:48","price":4081000},{"date":"1397/06/17 14:42","price":4051000},{"date":"1397/06/17 17:06","price":4005000},{"date":"1397/06/17 18:12","price":4001000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398