کمترین: 
24
بیشترین: 
26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24
زمان: 
6/17 21:00
قیمت لیر سوریه امروز 17 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 11:50","price":25},{"date":"1397/06/17 12:00","price":26},{"date":"1397/06/17 13:00","price":25},{"date":"1397/06/17 20:00","price":24},{"date":"1397/06/17 20:10","price":25},{"date":"1397/06/17 21:00","price":24}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398