پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1498000
بیشترین: 
1548000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1508000
زمان: 
6/17 20:15
قیمت مثقال طلا امروز 17 شهریور 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 17 شهریور 1397 , 1508000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 11:50","price":1548000},{"date":"1397/06/17 12:00","price":1539000},{"date":"1397/06/17 12:05","price":1531000},{"date":"1397/06/17 12:10","price":1539000},{"date":"1397/06/17 12:15","price":1535000},{"date":"1397/06/17 12:20","price":1532000},{"date":"1397/06/17 12:25","price":1537000},{"date":"1397/06/17 12:30","price":1536000},{"date":"1397/06/17 12:40","price":1530000},{"date":"1397/06/17 12:45","price":1535000},{"date":"1397/06/17 12:50","price":1530000},{"date":"1397/06/17 12:55","price":1528000},{"date":"1397/06/17 13:05","price":1530000},{"date":"1397/06/17 13:10","price":1529000},{"date":"1397/06/17 13:15","price":1527000},{"date":"1397/06/17 13:25","price":1518000},{"date":"1397/06/17 13:35","price":1520000},{"date":"1397/06/17 13:45","price":1514000},{"date":"1397/06/17 13:50","price":1506000},{"date":"1397/06/17 13:55","price":1515000},{"date":"1397/06/17 14:05","price":1509000},{"date":"1397/06/17 14:15","price":1512000},{"date":"1397/06/17 14:20","price":1514000},{"date":"1397/06/17 14:25","price":1512000},{"date":"1397/06/17 14:35","price":1516000},{"date":"1397/06/17 14:45","price":1518000},{"date":"1397/06/17 14:50","price":1519000},{"date":"1397/06/17 14:55","price":1523000},{"date":"1397/06/17 15:00","price":1526000},{"date":"1397/06/17 15:05","price":1533000},{"date":"1397/06/17 15:15","price":1530000},{"date":"1397/06/17 15:25","price":1524000},{"date":"1397/06/17 15:35","price":1528000},{"date":"1397/06/17 15:45","price":1536000},{"date":"1397/06/17 15:50","price":1533000},{"date":"1397/06/17 15:55","price":1529000},{"date":"1397/06/17 16:00","price":1528000},{"date":"1397/06/17 16:05","price":1524000},{"date":"1397/06/17 16:25","price":1528000},{"date":"1397/06/17 16:40","price":1525000},{"date":"1397/06/17 16:45","price":1522000},{"date":"1397/06/17 16:50","price":1520000},{"date":"1397/06/17 16:55","price":1521000},{"date":"1397/06/17 17:00","price":1523000},{"date":"1397/06/17 17:05","price":1528000},{"date":"1397/06/17 17:10","price":1530000},{"date":"1397/06/17 17:15","price":1533000},{"date":"1397/06/17 17:20","price":1527000},{"date":"1397/06/17 17:25","price":1523000},{"date":"1397/06/17 17:45","price":1519000},{"date":"1397/06/17 17:55","price":1517000},{"date":"1397/06/17 18:00","price":1515000},{"date":"1397/06/17 18:25","price":1521000},{"date":"1397/06/17 18:30","price":1519000},{"date":"1397/06/17 18:40","price":1516000},{"date":"1397/06/17 18:45","price":1515000},{"date":"1397/06/17 18:50","price":1510000},{"date":"1397/06/17 18:55","price":1508000},{"date":"1397/06/17 19:00","price":1510000},{"date":"1397/06/17 19:15","price":1511000},{"date":"1397/06/17 19:25","price":1510000},{"date":"1397/06/17 19:30","price":1506000},{"date":"1397/06/17 19:40","price":1501000},{"date":"1397/06/17 19:45","price":1498000},{"date":"1397/06/17 19:50","price":1499000},{"date":"1397/06/17 19:55","price":1501000},{"date":"1397/06/17 20:05","price":1504000},{"date":"1397/06/17 20:10","price":1507000},{"date":"1397/06/17 20:15","price":1508000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398